ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈ၏ေနာက္ကြယ္တြင္

Friday, August 24, 2007

ေဆာင္းပါး႐ွင္ အဲဖရက္ဒ္ အိုလာစ္ | ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၀၇
..............
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေလာင္စာမ်ား ႂကြယ္၀လွသည့္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္ ေလာင္စာဆီဤမွ် ရွားပါးေနရသနည္း။ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိႏွင့္ သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ မေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရသနည္းဟူ၍လည္း ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္လာရသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ေရာင္းရေငြမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ မ်ားစြာရရွိေနေသာ ကာလတြင္ ဘယ့္အတြက္ေၾကာင့္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အဆမတန္ျမႇင့္တင္ခဲ့ရပါသနည္း။ စသျဖင့္လည္း ေမးစရာ တပံုတပင္ ရွိလာခဲ့ပါသည္။
....................
...........
........
.......
ဤသတင္းမ်ား မည္မွ်မွန္သည္ကို မည္သူမွ် မသိႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေလာင္စာဆီေစ်းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ လတ္တေလာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဳိးဆက္မ်ား ေပၚလာေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ေရရွည္အတြက္ကို ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑ မည္မွ်ခိုင္မာ အာမခံခ်က္ရွိသနည္း ဆိုသည္မွာလည္း အျခားအေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းတခု ျဖစ္ေနပါေသး သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ေရနံသန္႔စင္ထုတ္လုပ္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ဳိးကို အေလးအနက္သေဘာထား၍ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္း မရွိပါက အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ဳိး၊ အက်ပ္အတည္းမ်ဳိးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္လက္ေတြ႔ၾကံဳရဖြယ္ ရွိေနပါ သည္။

၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ပံုစံပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔က သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္ေရာင္းခ်၍ ေငြရေရးကိုသာ စဥ္းစားေနၿပီး အျခားအခ်က္မ်ားကို လွည့္မၾကည့္ၾကပါ။ ဤသည္ကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပႆနာျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္ရင္.....
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္က ဧရာ၀တီ အင္တာနက္ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Alfred Oehlers ေရးသားေသာ Behind the Fuel Price Rise

1 comments:

gina vinasoy said...

Your concept and issue is pretty good. Please visit us back at http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_
gvisoy&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog