ေျခခုႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔သိုးကေလး

Tuesday, August 07, 2007

သိုးဆိုတာအျပစ္အကင္းစင္ဆံုးသတၱဝါလို႔သတ္မွတ္ျခင္းခံၾကရပါတယ္။
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွာ..အဲဒီလိုအျပစ္ကင္းတဲ့သတၱဝါငယ္ေလးတစ္ေကာင္
ဟာ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ေျခ ခုႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ေမြးဖြားလာခဲ့ပါသတဲ့။
အထီးအမ လိင္စံုလည္းပါ႐ွိတဲ့ဒီသိုးငယ္ေလးဟာ သက္ဆိုး႐ွည္မယ့္
ပံုမေပၚဘူးလို႔ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသတဲ့။ (မူရင္းသတင္း)


'DD'

0 comments: