သူ႔သေဘာထား

Friday, December 08, 2006

ကိစၥတစ္ခု ဟိုလူမလုပ္ရင္ပ်င္းတာ။
ကိုယ္မလုပ္တာက အလုပ္မ်ားလို႔။
ကိစၥတစ္ခုကို သူ႔လုပ္ပါမေျပာဘဲနဲ႔
ဟိုလူထလုပ္ရင္ အဲဒီလူ ေဘာင္ေက်ာ္တာ။
ကိုယ္လုပ္တာဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္လာဘ္ျမင္တာ၊
လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ကို ကိုယ့္ဥာဏ္နဲ႔ကိုယ္
တီထြင္ၾကံဆျပီးလုပ္တတ္တာ။
ဟိုလူက သူ႔အယူအဆနဲ႔ကို အေၾကာက္အကန္ေျပာေနရင္
အဲဒါ တစ္ေစာက္ကန္း တစ္ယူသန္။
ကိုယ္ဆိုရင္ေတာ့ သေဘာထားျပတ္သားခိုင္မာတာ...

ဆရာ ေဖျမင့္ ေရးတဲ့ စာဖတ္သမား၏မွတ္စုမ်ား (ဩဂုတ္ ၂၀၀၃)
စာအုပ္ေနာက္ေက်ာဖံုးကစာသားေလးကို ကူးယူေဝငွလိုက္တယ္။
ပို႔စ္ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေပးလိုက္တာ။

'DD'

1 comments:

thwe79 said...

ဒီစာသားေလးထဲကတိုင္းပဲ တကယ္ကိုပဲ ကိုယ့္ဆင္ေျခနဲ႔ကိုယ္ ဟုတ္ေနၾကတဲ့သူေတြ၊
သူမ်ားလုပ္ရင္အျပစ္ ကိုယ္လုပ္မွအေကာင္းလို႔ ထင္ေနတဲ့သူေတြ အျပင္မွာတစ္ပံုႀကီးရွိပါတယ္။
ေခါင္းစဥ္အေရြးေတာ္ပါတယ္ စာသားေတြနဲ႔ အံကိုက္ပါပဲ။