ေမာင္ဒီး update

Sunday, December 24, 2006

မေရးဘူးမဖတ္ဘူးဆိုေပမယ့္ မေနႏိုင္ဘူး။ အိမ္မွာ႐ွိတဲ့AccessKitေလးနဲ႔ ဟိုဟိုဒီဒီ
ေယာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ေရာက္ခဲ့ျပန္ေရာ။ ရန္ကုန္မွာ အားလပ္ရက္ေတြ အိပ္အိပ္စားစား
ေမာင္ဒီးမေနတတ္မထိုင္တတ္နဲ႔။ (အားလပ္ရက္မတိုင္မီက ေမာင္ဒီးက ျမန္မာျပည္မွာ
မေနဘူး...)
ဒီကေန႔ MICT Park သို႔မဟုတ္ Myanmar Info-Tech ကို ေမာင္ဒီးေရာက္သြားတယ္။
Project ျပိဳင္ပြဲဆိုလား ေစ်းေရာင္းပြဲဆိုလား အေတာ္လူစည္တာဘဲ။
ေက်ာင္းစိမ္းေလးေတြ လာျပိဳင္ၾကတာေတြ႔တယ္။ ဘာေတြျပိဳင္လဲေတာ့မသိဘူး။
ေမာင္ဒီးသူငယ္ခ်င္းေတြေတြ႔တယ္။ သူတို႔မေပ်ာ္ရႊင္ၾကဘူးတဲ့။
အလုပ္မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေန
ၾကရတယ္တဲ့။ (အလုပ္ျဖစ္တဲ့ အနညး္အက်ဥ္း လူစုေတာ့႐ွိတာေပါ့ေလ။ ေတာ္ၾကသေနာ..)
၂နာရီေလာက္ဟိုဟိုဒီဒီၾကည့္ျပီးေမာင္ဒီးျပန္လာခဲ့တယ္။

'DD'

0 comments: