အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္း ရဲ႕ အဆိုအမိန္႔အခ်ိဳ႕

Tuesday, September 26, 2006

သေဘာက်မိတဲဲ့ အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္း ရဲ႕ အဆိုအမိန္႔အခ်ိဳ႕…..
ခံစားမိသလိုျပန္ဆိုထားပါတယ္၊ နားလည္သလို ခံစားၾကည့္ပါ။
(မူရင္းပါပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါတယ္။)

ရည္မြန္တဲ့မိန္းမပိ်ဳေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ၂နာရီ ေလာက္အတူထိုင္ရရင္ေတာင္မွ ၂မိနစ္ေလာက္ဘဲထင္ရတယ္၊ ပူျခစ္ေနတဲ့ မီးဖိုေပၚ ၂မိနစ္ေလာက္ထိုင္ၾကည့္ပါလား ၂နာရီေလာက္ၾကာတယ္ထင္ရမွာေပါ့။ အဲဒါ ရီေလတီဗတီ ‘Relativity’ ရဲ႕သေဘာျဖစ္တယ္။
"When you sit with a nice girl for two hours, it seems like two minutes. When you sit on a hot stove for two minutes, it seems like two hours that's relativity."

“ေအာင္ျမင္တဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဘို႔ဆိုျပီးမၾကိဳးစားပါနဲ႔၊ တန္ဘိုး႐ွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ။”
‘Try not to become a man of success, but rather, try to become a man of value.’

'DD'

0 comments: