သံဗူးသြတ္ေအာက္စီဂ်င္-Canned Oxygen

Thursday, September 28, 2006
သံဗူးသြတ္ ကုန္ပစၥည္းေတြျမင္ဘူးၾကမွာပါ။
Big Ox - ႏြားၾကီး’ တံဆိ္ပ္ သံဗူးသြတ္ ‘ေလအနည္းငယ္ပါ၀င္တဲ့ေအာက္စီဂ်င္’ ကေတာ့အျမင္ဆန္းေနပါလိမ့္မယ္။
(Mountain)ေတာင္ရနံ႔ နဲ႔ (Tropical Breeze) အပူပိုင္းေဒသရဲ႕ေလေျပညင္းရနံ႔ ဆိုျပီးေတာင္ခြဲျခားထုတ္လုပ္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။
ေလထုညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ‘ႏြားၾကီး’
ကေတာ့အလုပ္ျဖစ္ေနဦးမွာပါ။
(ျမန္မာျပည္က ဘာလုပ္ငန္းမဆို ကိုယ္ဘဲလုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြကို အညာသားၾကီးမ်ားအၾကိဳက္ ငပိရည္က်ိဳရနံ႔ ပလပ္စတစ္အိတ္သြတ္ ေအာက္စီဂ်င္ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ၾကည့္ပါလို႔ အၾကံေကာင္းေလးပါးပါရေစ။)

သံုးစြဲသူမ်ားခံ၀န္ခ်က္ ႏြားၾကီးရဲ႕ေအာက္စီဂ်င္

'DD'

0 comments: