ဘဂၤလားဒတ္႐ွ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

Monday, September 25, 2006

မၾကာမီက်င္းပေတာ့မယ့္ ဘဂၤလားဒတ္႐ွ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ တက္သစ္စလူငယ္ေတြဟာ စတင္မဲေပးဘို႔ တာစူေနၾကပါျပီ။အခုမွစတင္မဲေပးခြင့္ရသူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵေတြ အသံေတြ ေ႐ွ႕တန္းတင္ေဖာ္က်ဴးႏိုင္ၾကပါျပီ။လူငယ္ေတြတိုင္းျပည္ကို အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ခုျဖစ္တ့ဲ (အတိုက္အခံ-‘အ၀မီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္’)နဲ႔လက္႐ွိအာဏာရ အမ်ိဳးသား ဘဂၤလားဒတ္႐ွ္ပါတီ တို႔ရဲ႕ လြန္ဆြဲပြဲကေန ကယ္တင္ႏိုင္ဘို႔ ဘယ္ေလာက္တက္ၾကြၾကမွာလဲ။အခ်ိန္ကသာ စကားေျပာပါလိမ့္မယ္။

လူငယ္ေတြဘယ္လိုရင္ဖြင့္ထားတယ္ဆိုတာကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ဒီလင့္ခ္ (link) မွာ အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

'DD'

0 comments: