ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အသစ္

Tuesday, October 03, 2006


၁ ဇန္နဝါရီ ၂၀၀၇ မွာ ကိုဖီအာနန္ရဲ႕ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေနရာကို ေတာင္ကိုရီးယားက Ban Ki-Moon ဘန္ကီမြန္ နဲ႔အစားထိုးေတာ့မွာ ေသခ်ာသေလာက္႐ွိသြားပါျပီ။

ျပင္ဆင္ခ်က္။ ။ Mr. Ban ဟာအေ႐ြးခ်ယ္ခံရဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္႐ွိတာပါ။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဝင္ႏိုင္ငံ အမ်ားစုကေထာက္ခံမႈရ႐ွိထားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

'DD'

0 comments: