ကိုယ္ပိုင္သတင္းစာ

Friday, October 27, 2006ကိုယ္ပိုင္သတင္းစာထုတ္ၾကမလား။
ဒီဝဘ္ဆိုဒ္လင့္ခ္” က သေဘာက်စရာေလးပါ။ ဒီဆိုဒ္မွာအျခားစိတ္ဝင္စားစရာ
tools ေတြလည္း႐ွိပါတယ္။ အေပၚပံုက ဒီးဒုတ္ဘေလာ့သတင္းစာျဖတ္ပို္င္း-ယေန့ထုတ္ေပါ့။
'DD'

0 comments: