ဦးေႏွာက္ စုနမိ

Thursday, October 26, 2006


အသက္ပါသြားမွာစိုးလို႔
သက္ျပင္းေတာင္ မွ်င္းမွ်င္းဘဲခ်ရ
ေရမ်ားတိုင္း မိုး႐ြာလို႔မဟုတ္ပါ
ေဘာင္ဘင္ခတ္ ျပည့္ေနတဲ့အိုးေတြရဲ႕
ထိုင္ေနလို႔ ဘာမွျဖစ္မလာဘူးဆိုလို႔
မထိုင္ဘဲေနမိေတာ့..(ငါ့မွာကြယ္)
လေရာင္မ႐ွိတဲ့ညမွာ
ဦးေႏွာက္တစ္ျခမ္း ျမင့္တက္လာျပီး
ေနာက္တစ္ျခမ္းကို တိုက္စားသြားငဲ့
စားသြား…စားသြား..
ဦးေႏွာက္စားမႈအၾကီးစား..
အဲဒါ..ဦးေႏွာက္ စုနမိ (tsunami) ေပါ႔ကြဲ႕။

ဒီးဒုတ္
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၆

0 comments: