မီးေျမေခြး ၂.၀ အာရ္စီ ၃

Tuesday, October 24, 2006


ထြက္ျပန္ျပီ...ထြက္ျပန္ျပီ...
မီးေျမေခြး ၂.၀ အာရ္စီ ၃
အိုင္အီး ဆဲဗင္း နဲ႔အျပိဳင္ေပါ့။
မ်ားမၾကာမီမွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အျပီးသတ္ထြက္လိမ့္မယ္လို႔
ယူဆရေၾကာင္းပါဗ်ား။
မီးေျမေခြး ကိုခံုမင္သူမ်ား
ေဒါင္းလုတ္...ဒီမွာ..
------------------------------------------------------
ဝန္ခံျပင္ဆင္ခ်က္
သတင္းေနာက္က်ျပတ္လပ္သြားလို႔ပါ။
မီးေျမေခြး ၂ က ထြက္ေနျပီဗ်ိဳ႕။ ေဆာရီးပါခင္ဗ်ာ။

ဒီမွာယူလွည့္။


'DD'

0 comments: