ေတြးျဖစ္ေသာအေၾကာင္းအခ်ိဳ႕

Friday, October 06, 2006

ေတြးျဖစ္ေသာအေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ဆိုလို႔ အေထြအထူးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။
ယခင္ဖတ္ဘူးတဲ့ စာနည္းနည္းရယ္ အေတြးတစ္ခ်ိဳ႕ရယ္ပါ။
ဟိုတေလာက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ေရာင္းမလိုလို၊ငွားမလိုလို
သတင္းေတြေတာ့အၾကားသား။ တကယ္ဆိုရင္ေတာ့စိတ္မေကာင္းစရာပါ။
ဒါၾကီးက လြယ္လြယ္နဲ႔တည္ေဆာက္ခဲ့တာမွမဟုတ္ဘဲ။ လူထုဦးလွေရးသားခဲ့တဲ့
"ကၽြန္ေတာ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္" ဆိုတဲ့ အတၳဳပတၱိပံုစံစာအုပ္ထဲမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို
ေဆာက္ခဲ့စဥ္က ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ေခၽြးနဲစာကိုေလာင္းကစားဝိုင္းေတြဖြင့္ျပီး
မတရားအေကာက္ေတြရယူျပီးမွ ေဖာ္လံဖားတဲ့အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံအထိမ္းအမွတ္ပံုစံ
ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ဖတ္႐ႈဘူးပါတယ္။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းေၾကာင္းရဲ႕႕႕
ပံုရိပ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲမွာ အထင္အ႐ွား႐ွိေနတယ္ဆိုတာ
ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ သစ္ပုတ္ပင္၊ အင္းလ်ား နဲ႔ ဂ်ဒ္ဆင္ ဆိုတာေတြက
ယေန႔ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြနဲ႔ မဆိုင္ေတာ့သလိုပါဘဲ။
ဒါေတြနဲ႔အတူ ပညာေရးစံနစ္ၾကီးကလည္း ေဝဝါးေနပါတယ္။

'DD'

0 comments: