ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ခ်င္သလား

Sunday, October 08, 2006


meez.com ဆိုတဲ့ဆိုက္ဒ္မွာ စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ပံုေပါ့...
ဆံပင္ပံု၊ မ်က္ႏွာ၊ အဝတ္အစား၊ ေနာက္ခံ၊ ...စသျဖင့္စိတ္ၾကိဳက္
ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔အပ်င္းေျပသြားစမ္းႏိုင္ပါတယ္...
Sun JRE ေတာ့ Install လုပ္ထားဖို႔လိုလိမ့္မယ္။
original က animated gif ပါ။ bloggerက png ေျပာင္းလိုက္လို႔
still ပံုျဖစ္သြားတာပါ။
Happy weekend!

'DD'

0 comments: