ေက်ာက္ေခတ္တကၠသိုလ္

Saturday, October 07, 2006၂၁ရာစုေလ့လာသင္ယူျခင္းေတြနဲ႔စိတ္ညစ္ေနပါသလား။
ေက်ာက္ေခတ္တကၠသိုလ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အၾကိဳက္ေပါ့...
ဒီကာတြန္းေလး ျပံဳးစရာပါ။

'DD'

0 comments: