ေငြတစ္ဆယ္ဘယ္ေလာက္လဲ

Wednesday, October 11, 2006
၁၉၄၇ က ေငြတစ္ဆယ္နဲ႔ ၁၉၉၆ ထုတ္ေငြတစ္ဆယ္
ကိန္းဂဏန္းခ်င္းတူေပမယ့္ တန္ဘိုးခ်င္းေတာ့မတူဘူးထင္တယ္ေနာ္။
ဒီဝဘ္ဆိုဒ္ မွာ ျမန္မာျပည္ေျမပံုနဲ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္သံုးစြဲခဲ့တဲ့
ေငြစကၠဴေတြၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။
source: http://aes.iupui.edu/rwise/countries/burma.html'DD'

1 comments:

Myanmar Blues said...

Thanks Bro.... nice source.