ေရငံငါးျပႆနာေနာက္ဆက္တြဲ

Saturday, November 04, 2006

ဒီညေန တီဗြီၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္းဒီငါးကိစၥပါဘဲလား။
(Australian Asia Pacific Network TV News)
သာမန္ Hoax သတင္းေလာက္ေတာ့မဟုတ္တန္ရာေတာ့ဘူးထင္ပါတယ္။
အသက္ၾကီးတာနဲ႔အမွ် စားစရာ ပင္လယ္ငါး႐ွားပါးလာေတာ့မွာဗ်။
အျခားအေကာင္ဗေလာင္ေတြလည္း ထိုနည္း၎မျဖစ္လာဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။
အဓိက လူေတြအတြက္ အာဟာရ ျဖစ္တဲ့ ေရငံငါးမ်ိဳးေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ့္ကိစၥ။
အခု “CBSသတင္း”ဝဘ္ဆိုဒ္မွာေတြ႔တာကလည္း...
(၂၀၄၈ခုႏွစ္ေလာက္မွာတဲ့....အခ်ိန္အတိအက်ဆိုထား၏။)
UK မွာ႐ွိတဲ့ Plymouthအဏၰဝါဓါတ္ခြဲဌာနက သုေတသီ
“နီကိုလာဘူးမြန္႔-Nicola Beaumont” ေျပာတာက....
“ဒါဟာ ေနာင္ဘာျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ၾကိဳေဟာကိန္းထုတ္တာမဟုတ္ဘူး...
ယခုမ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ ခပ္႐ွင္း႐ွင္းဘဲဆိုသဗ်။”
ဒါေပမယ့္...ဒီကိစၥကို မယံုၾကည္သူေတြကလည္း အမ်ားအျပားပါဘဲ။
ယုတၱိယုတၱာ႐ွိတဲ့ သက္ေသျပခ်က္ေတြမ႐ွိသေ႐ြ႕မယံုႏိုင္ေသးဘူးလို႔ဆိုၾကပါတယ္။
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္...ကိုယ့္ဥာဏ္နဲ႔ကိုယ္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားၾကည့္ၾကေပါ့ဗ်ာ။
'DD'

1 comments:

Anonymous said...

What a great resource!