ဒီးဒုတ္အၾကိဳက္ဝဘ္ဆိုဒ္

Sunday, November 26, 2006

သတိေပးေၾကျငာခ်က္ ဆိုင္းေဘာ့ဒ္ေလးလုပ္ခ်င္ရင္ *ဒီဆိုဒ္* ကဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတယ္။ အခမဲ့ပါ။
ဒီးဒုတ္စမ္္းၾကည့္တဲ့ ဥပမာေလးက ေအာက္မွာ....

'DD'

0 comments: