တမ္းပလိတ္ အသစ္

Saturday, November 25, 2006

ေမာင္ဒီးဒုတ္ တမ္းပလိတ္ေလး ျပင္လိုက္တယ္။ (အားအားယားယား)။ မ်က္စိ၊ ခါး၊ လက္ အေတာ္ေညာင္းသြားတယ္။

အျမင္မေတာ္တာ႐ွိရင္ ေဝဘန္ျပဳျပင္ အၾကံဥာဏ္ေပးၾကပါဦး။


Happy Weekend!
'DD'

0 comments: