ဝဘ္ရဲ႕အနာဂါတ္ကိုစိုးရိမ္ေနသူ

Friday, November 10, 2006

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ယခုဒီသတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္ၾကီး
ဘယ္လိုတိုးပြားျဖစ္ထြန္းေနတယ္ဆိုတာကို နားလည္ႏိုင္စြမ္း
မရွိရင္ေတာ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိစၥေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရဘြယ္႐ွိတယ္။”
Sir Tim Berners-Lee

ကမၻာ့သတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္ၾကီး WWW ရဲ႕ဖခင္ၾကီးလို႔အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံထားရသူ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး
“ၾဆာတင္ဘာနာစ္လီ--Sir Tim Berners-Lee” တစ္ေယာက္ေတာ့
သူစတင္ခဲ့တဲ့ WWWၾကီးအတြက္ရတက္မေအးျဖစ္ေနရပါျပီ။
သူစိတ္ပူပန္မိတာက အင္တာနက္ကိုသတိလက္လြတ္သံုးစြဲေနမႈေတြဟာ ဆိုးရြားတဲ့ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြ (ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကေသြဖီမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မတိက်မမွန္ကန္မႈ၊ စတာေတြ)
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ Tim ဟာ သတင္းကြန္ယက္တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈရဲ႕
လူမႈေရးဆိုင္ရာေနာက္ဆက္တြဲကိစၥေတြကိုေလ့လာႏိုင္ဘို႔
web science research project -- သတင္းကြန္ယက္ပညာရပ္ဆိုင္ရာ
သုေတသနစီမံကိန္း တစ္ခုကိုစတင္လိုပါတယ္တဲ့။ သူရဲ႕သုေတသနဟာ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘာသာရပ္ထက္ပိုမိုတဲ့ကိစၥေတြပါဝင္မွျဖစ္ျပီး တကၠသိုလ္ေတြမွာေတြ႔ရေလ့မ႐ွ္ိဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။
သူဟာ လူမႈေရးနဲ႔နည္းပညာ က်ိဳးေၾကာင္းကိစၥရပ္ေတြကိုေလ႔လာရာမွာ
စည္းစံနစ္ ႐ႈေထာင့္အျဖာျဖာကသုေတသနပညာ႐ွင္ေတြကို စည္း႐ံုးေလ့လာဘို႔ ဆႏၵ႐ွိေနပါတယ္တဲ့။ ပိုျပီး ႏွစ္ေထာင္းအားရစရာ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ေတြျဖစ္လာျပီး ဘာသာရပ္အသစ္တစ္ခုလို႔လည္းဆိုပါတယ္။
*******************************************
source: ဘီဘီစီ ရဲ႕ ဒီေနရာ မွာအေသးစိတ္ဖတ္ပါ။
“ျမင္ေတြ႔မိတဲ့သတင္းတပုဒ္ကို နားလည္သေလာက္ဘာသာျပန္တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ”

‘DD’

0 comments: