ဟီး..ဟစ္..ဟား

Tuesday, November 07, 2006

ရယ္ရတဲ့ပံုေတြရလို႔ေဝမွ်လိုက္တယ္..


ကားျပတင္းေပါက္ေတြကို အေရာင္နဲ႔ စတစ္ကာေတြကပ္ထားတယ္ထင္လို႔..လတ္စသတ္ေတာ့..ကိုနီဂ႐ိုးမ်ားပါလား...

ဒါက..Animated gif ပံုေလး..ဖန္တီးတဲ့လူ..စိတ္ကူးအေတာ္ေကာင္းဗ်ား


'DD'

2 comments:

mkh said...

ဘိုးဘိုးဒီးေရ.. ရီရတယ္ဗ်။ ဒါေပမယ့္ “ဟီး..ဟား” ကေတာ့ ဟုတ္ပါ့ဗ်ာ။ “ဟစ္” က ရယ္သံ အသစ္လား?

seinmyoutmyout said...

warrharrharrr :D