ခ်ံဳပုတ္အေၾကာင္း...

Sunday, November 26, 2006

*ငါဆိုတဲ့သီခ်င္း* က ေအာ္သံမ်ား criers.blogspot.com ရဲ႕ဘေလာ့ဂ္အသစ္ထင္ပါတယ္။ သူ႕ကဗ်ာေလးဖတ္ၾကည္႔ပါ။ တကယ့္ Ironic ဘဲဗ်ာ။ အေတာ္ရယ္မိတယ္။ ေျပာင္ေျမာက္ေအာင္ဖြဲ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ...
..............
........

ေရႊျပည္ႀကီးလုိ
ေကာ္ပီေခြ ရွိလား၊ ေကာ္ပီေခြေတြေႀကာင့္ စိတ္ညစ္ေနတဲ့ ေကာ္ပီဆုိသူ ရွိလား၊
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ဒုိ႔ရန္သူ ဆုိင္းေဘာ့ဒ္ ရွိလား၊
က်ဴရွင္ေႀကာင္ျငာ ရွိလား၊ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါး ရွိလား၊
အပြင့္ေတြ ရွိလား၊ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ရွိလား၊
လုိင္းကားစီးတဲ့အခါ
ခရီးသယ္ေတြအတြက္ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ဂရုစုိက္ေပးရွာမယ့္
ကားစပယ္ယာဆုိတာ ရွိလား
တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ ယဥ္ေက်းမႈ ရွိလား၊
ရာဇ၀င္ ရွိလား၊ ပုဂံရွိလား၊
သီေပါမင္း ရွိလား၊ (အဲဒီမင္းဆက္ကုိ ဆက္ခံတဲ့) ေ-ာက္ေပါမင္း ရွိလား

...........................
..............
အျပည့္အစံုကိုေတာ့ *ဒီမွာ* သြားဖတ္ၾကဗ်ာ။

'DD'

0 comments: