ဝဘ္ဆိုဒ္ သန္း၁၀၀ေက်ာ္ျပီ

Monday, November 06, 2006


Source: Netcraft Click to see clear picture.

Source: Netcraft Click to see clear picture.
၁၉၉၅ ဩဂုတ္လမွာ ဝဘ္ဆိုဒ္ ၁၉၀၀၀ ေလာက္ဘဲ႐ွိခဲ့ရာက ယခုဆိုရင္ သန္း၁၀၀ေက်ာ္႐ွိေနပါျပီ။ အေသးစာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ဘေလာ့ဂ္ေတြ၊ စတာေတြေၾကာင့္ ဒီေလာက္ျမန္ျမန္တိုးပြားလာတာပါတဲ့။ တန္ဖိုးနည္း Domain name company မ်ားေၾကာင့္လည္းပါတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္လတာအတြင္းကေလးမွာတင္ ၃.၅သန္းတိုးပြားလာတာပါ။
(Netcraft မွာၾကည့္)

'DD'
Source: Netcraft.com

0 comments: